NEW MINISTER FOR WELFARE MINISTER OF MALAYSIA

NEW MINISTER FOR WELFARE MINISTER OF MALAYSIA
Badan Latihan dan Hidup Berdikari Malaysia (ILTC) pada 23hb Mac 2016 menyerahkan memorandum kepada ahli-ahli parlimen mendesak supaya golongan orang kurang upaya (OKU) dikecualikan daripada cukai barangan dan perkhidmatan (GST).

Disabled Members Protest

Disabled Members Protest
Disabled Members Protest at JPJ Wangsa Maju

ILTC Malaysia members staged a protest outside JPJ Wangsamaju KL.

ILTC Malaysia members staged a protest outside JPJ Wangsamaju KL.
Disabled group’s protest disabled drivers required to produce doc's medical report.

Saturday, 28 February 2009

Pengumuman - Majlis Perbandaran Selayang

Pengumuman - Majlis Perbandaran Selayang

Garis panduan pengurangan bayaran cukai taksiran bagi Pemilik pegangan orang kurang upaya (OKU)

Mesyuarat jawatankuasa kecil kewangan MPS telah membincangkan dan bersetuju memberi pengurangan cukai taksiran kepada pemilik pegangan orang kurang upaya sebanyak 90% dan minimun rm5.00 ke atas cukai taksiran sahaja. Oleh yang demikian, permohonan yang lengkap sahaja akan diproses oleh jabatan penilaian dengan syarat-syarat seperti berikut:-

  1. Mengemukakan dokumen-dokumen yang ditetapkan/disyaratkan oleh jabatan penilaian & pengurusan harta MPS.
  2. Pegangan tersebut merupakan harta pertama dan diduduki sendiri (bukan tujuan disewakan).
  3. Pegangan tersebut dimiliki oleh pemohon atau suami/isteri pemohon.
  4. Hanya pemohon atau suami/isteri yang mempunyai kad oku berdaftar sahaja.
  5. Memperolehi pendapatan kurang dari rm1,500.00 sebulan.
  6. Permohonan hendaklah mendapat kelulusan daripada Yang Dipertua MPS,
  7. Permohonan hendaklah diperbaharui sekali setiap tahun iaitu sebelum 1hb Disember.

No comments: