NEW MINISTER FOR WELFARE MINISTER OF MALAYSIA

NEW MINISTER FOR WELFARE MINISTER OF MALAYSIA
Badan Latihan dan Hidup Berdikari Malaysia (ILTC) pada 23hb Mac 2016 menyerahkan memorandum kepada ahli-ahli parlimen mendesak supaya golongan orang kurang upaya (OKU) dikecualikan daripada cukai barangan dan perkhidmatan (GST).

Disabled Members Protest

Disabled Members Protest
Disabled Members Protest at JPJ Wangsa Maju

ILTC Malaysia members staged a protest outside JPJ Wangsamaju KL.

ILTC Malaysia members staged a protest outside JPJ Wangsamaju KL.
Disabled group’s protest disabled drivers required to produce doc's medical report.

Tuesday, 27 April 2010

Handing over of Memorandum of Protest

ILTC disabled activist hand over a Memorandum of Protest to TAN SRI MUSA HASSAN, KETUA POLIS NEGARA on Thursday 22/04/2010 at 10.00am at the office Bukit Aman Police Headquarters, Kuala Lumpur.

The memorandum is pertaining to a violent against physical disabled person - unlawful attacked Mr. Karuppannan s/o Veeramalai (wheelchair bound) by KTMB commuter driver at station KTMB Subang Jaya.

No comments: